Volgen

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die More Than Gifts verwerkt van iedereen die weleens een bestelling heeft geplaatst op www.nationalewaarderingsbon.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
More Than Gifts (“nationalewaarderingsbon.nl”), gevestigd aan de Populierenlaan 80, 1911 BM Uitgeest, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met nationalewaardingsbon.nl, zoals klanten die een geschenk mogen uitkiezen van hun werkgever.


We krijgen de gegevens via jouw werkgever of van jou, wanneer je onze website bezoekt, je adresgegevens bij een bestelling of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling. Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres en bezorgadres(sen). De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je werkgever met ons hebt gesloten. De gegevens worden minstens één jaar na sluiting van de webshop bewaard. Dit omdat er nog meldingen op de helpdesk kunnen binnen komen van eerdere bestellingen. 

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), e-mailadres, cadeaubonnen en cadeaukaarten.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de digitale artikelen zoals cadeaukaarten die je hebt afgesloten.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kan elke werkdag van 08:30 t/m 18:00 contact opnemen met de klantenservice.

Je kunt met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via WhatsApp.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
More Than Gifts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Uw gegevens door onze verwerkers opgeslagen op beveiligde datacenters binnen de EU.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen getroffen om bescherming van uw gegevens te waarborgen:

  • We beveiligen onze website zodat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden
  • Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
  • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we niet

Wat zijn uw rechten?
Inzage en correctie

U kunt ons vragen om de gegevens die wij van u hebben in te zien. Neem dan contact met ons op en geef aan welke gegevens u wenst in te zien.

U kunt ook verzoeken om een wijziging of correctie van uw gegevens. Neem dan contact met ons op en geef aan welke gegevens aangepast moeten worden.

Verwijdering
U kunt ons vragen de gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Neem dan contact met ons op en geef aan welke gegevens u wilt laten verwijderen. Wij zullen uw gegevens na uw verwijderingsverzoek alleen bewaren als dit nodig is voor de afwikkeling van een bestelling of indien wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Onder omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te beperken. Bijvoorbeeld als wij nog onjuiste persoonsgegevens van u gebruiken, wij onrechtmatig gebruik maken van uw gegevens, wij uw gegevens niet meer nodig hebben of vanwege persoonlijke omstandigheden. Neem in deze gevallen contact met ons op en geef aan welke verwerking u wenst te beperken.

Gegevensoverdraagbaarheid
U kunt aan ons vragen om de gegevens die wij van u hebben aan u of andere organisaties over te dragen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Bezwaar
U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens door contact met ons op te nemen en toe te lichten waartegen u precies bezwaar maakt.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder wel gegeven toestemming. Concreet kunt u op de volgende manieren uw toestemming intrekken:

Klachten
Voor klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u schriftelijk contact opnemen met de Data Protection Officer van More Than Gifts.

Per mail: info@morethangifts.nl
Per post: More Than Gifts, t.a.v. Data Protection Officer, Populierenlaan 80, 1911 BM UITGEEST

Staat je antwoord er niet bij?
Vul het formulier in of neem telefonisch contact op met onze helpdesk.

E-mail: helpdesk@nationalewaarderingsbon.nl
Telefoon: 088 - 027 3600 (bereikbaar: ma t/m vrij - 08:30 - 20:00)

Whatsapp: 06 - 20491322

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.